hommade-e logo   1
news about shows workshops contact english
     
אנסמבל תוצרת בית - סדנאת יוצרים

העבודה עוסקת בהתמודדות עם הפחדים המלווים יצירה. כנבואה המגשימה את עצמה מביא הפחד ממחסום יצירתי לשיתוק. הניסיון לגבור על השיתוק ולצאת למקום שיש בו אופק חוזר שוב ושוב. בכל פעם שרואים קצה אופק בא פחד חדש. כדי לשרוד ולהמשיך קדימה, יצרתי מתחם מוגן. הפחדים שלי כבר בפנים ולא נותר אלא להיכנס למרחב ולהצטרף אליהם.

פרטי - מופע מחול

  סדנאת יוצרים - אנסמבל תוצרת בית